Com conservar la salut perquè no perdi valor? Secrets per revaloritzar al nostra salut.

Producció executiva: UICASDE. Director de producció: Pablo Sánchez. Producció: Jordi Abad. Guió: Hilari Chiné i altres. Presentació: Jordi Abad. Control de so: Aitor Hidalgo. Disseny gràfic: Aitor Hidalgo.