Coneixement del pensaments filosòfics i les seves posicions ètiques, morals i religioses

Producció executiva: UICASDE. Director de producció: Pablo Sánchez. Producció:  Jordi Abad. Guió: Jose López i invitats. Presentació:  Jordi Abad i invitats. Control de so:  Aitor Hidalgo. Disseny gràfic: Aitor Hidalgo.