Influencia i desenvolupament del cristianisme al llarg de la historia

Producció executiva: UICASDE. Director de producció: Pablo Sánchez. Producció: Jordi Abad. Guió: Miguel Àngel Roig. Presentació: Jordi Abad i Miguel Àngel Roig. Control de so: Aitor Hidalgo. Disseny gràfic: Aitor Hidalgo.